Mytí, čištění přepravek a obalů

Prostředky Simple Green jsou ideální náplní postřikové stroje na mytí a čištění:

    • přepravek od pečiva,  ovoce a zeleniny, uzenin
    • klecí pro drubež a králíky
    • akavrií či terárií
    • KLT boxů pro díly a součástky znečištěných od olejů, emulzí, vazelín a jiných nečistot

Jedná se o biologicky odbouratelné přípravky s vysokým čistícím účinkem a schopností vázat na sebe mastnotu a nečistoty. Kvalitně čistí a odmašťují. Neobsahují žádné halogenové a chlorované částice, nepoškozují gumu, umělou hmotu a vinutí. Pomocí aditiv lze  regulovat pěnivost, případně zvýšit protikorozní účinek. Pracují v rozmezí teplot 18 °C až 48 °C, což výrazně snižuje náklady na ohřev pracovní lázně.  Po dohodě se správcem ČOV lze likvidovat do splaškové kanalizace.