Mytí solárních panelů a větrných elektráren

Simple Green Mint je vysoce efektivní pro komplexní čistící servis solárních panelů. Pokles efektivity panelů díky zašpinění se pohybuje v řádu procent. Díky umytí jsou panely navíc ošetřeny antistaticky, tudíž je jejich samočistící schopnost zvýšená. Rozdíl produkce panelu umytého a neumytého je nejvíce znatelný po deštích, kdy persistentní nános na neumytých panelech nemůže déšť smýt, ale na antistaticky ošetřených panelech se špína neudrží.

U špinavých větrných elektráren vzniká riziko samovznícení

Teplota vznícení usazeného prachu 558 °C

Teplota žhnutí usazeného prachu 156 °C

Teplota vzplanutí usazeného prachu 242 °C